I.ÚS 1206/15 ze dne 5. 5. 2015
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti MUDr. Zdeňka Pavlíčka, zastoupeného JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. 52, o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1206/15.

Odůvodnění

JUDr. Ludvík David přípisem ze dne 28. dubna 2015 oznámil předsedovi II. senátu, že v projednávané věci je dán důvod jeho vyloučení podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, neboť v projednávané věci rozhodoval jako člen senátu Nejvyššího soudu.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Jelikož JUDr. Ludvík David byl členem senátu Nejvyššího soudu, jenž odmítl právním předchůdcem stěžovatele podané dovolání, a to usnesením, které je napadeno ústavní stížností, je podmínka vyloučení soudce JUDr. Ludvíka Davida z projednávání a rozhodování dané věci splněna.

Na základě ustanovení § 38 odst. 1 věty druhé a ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 18/15) rozhodl II. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2015


Radovan Suchánek v.r.
předseda senátu