I.ÚS 194/04 ze dne 14. 7. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., zastoupeného JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo nám. 1/II, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 5. 2003, sp. zn. 3 To 172/2003, a proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 8 Tdo 194/2004, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 4. 2004, se J. B. (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedených usnesení obecných soudů pro porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 7. 2004 vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

V souladu se zásadou dispozitivnosti řízení před Ústavním soudem a podle § 77, za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud usnesením řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2004

JUDr. František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu