I.ÚS 3118/13 ze dne 16. 10. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti Lukáše Koudele, zastoupené Mgr. Barborou Kubinovou, advokátkou, se sídlem v Praze, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ans 3/2013-31 ze dne 17. července 2013 a usnesení Městského soudu v Praze č. j. 9 A 94/2012-35-38 ze dne 6. února 2013, za účasti 1) Nejvyššího správního soudu a 2) Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a Univerzity Karlovy v Praze, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 3118/13.

Odůvodnění:

1. Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, soudkyně II. senátu Ústavního soudu, kterému byla předmětná věc přidělena, předložila I. senátu Ústavního soudu svůj podnět k vyloučení z projednání a rozhodování věci. Uvedla, že byla činná jako soudkyně senátu Nejvyššího správního soudu v řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí, proti němuž směřuje ústavní stížnost.

2. V souladu s § 10 odst. 1 rozvrhu práce Ústavního soudu na období od 29. ledna 2013, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení soudce I. senátu rozhoduje usnesením II. senát.

3. Předestřená situace, která vyplývá i ze záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu napadeného ústavní stížností, je podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, důvodem vyloučení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2013

Jiří Nykodým, v. r.
předseda senátu