I.ÚS 3445/13 ze dne 18. 3. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednávání ústavní stížnosti společnosti Tomšů a Klimeš, s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 286/64, Praha 9, právně zastoupené JUDr. Petrem Pavlíkem, advokátem se sídlem Křižíkova 159/56, Praha, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 5. 2011 čj. 10 C 289/2006-146, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2013 čj. 51 Co 415/2011-302 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013 čj. 30 Cdo 1554/2013-322, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 3445/13.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost směřující i proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013 čj. 30 Cdo 1554/2013-322.

Podle rozvrhu práce byla věc přidělena do I. senátu, jehož členem je soudce Ludvík David. V přípise ze dne 6. března 2014 soudce Ludvík David uvedl, že ve věci je vyloučen podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť ve věci, proti níž směřuje ústavní stížnost, byl členem senátu, který o věci rozhodoval (sp. zn. 28 Cdo 1607/2012 tamního soudu).

Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že soudce Ludvík David rozhodoval ve věci v rámci řízení u Nejvyššího soudu, dospěl senát Ústavního soudu určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudce, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání věci u Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. března 2014


Stanislav Balík, v. r.
předseda senátu