I.ÚS 3923/11 ze dne 10. 1. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ve věci ústavních stížností stěžovatelky Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a. s., IČO: 29235871, se sídlem v Brně, Špitálka 8, zastoupené JUDr. Milanem Zábržem, advokátem se sídlem v Brně, Veveří 57, o spojení věcí, takto:

I. Ústavní stížnost stěžovatelky vedená pod sp. zn. I. ÚS 3923/11 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 61 C 78/2011-19 ze dne 31. 10. 2011, a ústavní stížnosti téže stěžovatelky vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3924/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 16 C 76/2011-20 ze dne 13. 10. 2011, dále pod sp. zn. IV. ÚS 3926/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 18 C 78/2011-17 ze dne 19. 9. 2011, dále pod sp. zn. II. ÚS 3927/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 18 C 76/2011-17 ze dne 23. 9. 2011, dále pod sp. zn. I. ÚS 3928/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 53 C 75/2011-16 ze dne 25. 10. 2011, dále pod sp. zn. IV. ÚS 3929/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 18 C 74/2011-19 ze dne 14. 10. 2011, dále pod sp. zn. I. ÚS 3930/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 18 C 77/2011-17 ze dne 14. 10. 2011, dále pod sp. zn. IV. ÚS 3931/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 48 C 74/2011-18 ze dne 10. 11. 2011, dále pod sp. zn. I. ÚS 3932/11 proti rozsudku Městského soudu v Brně čj. 61 C 76/2011-19 ze dne 31. 10. 2011, dále pod sp. zn. III. ÚS 3933/11 proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov čj. 7 C 161/2011-18 ze dne 26. 9. 2011, dále pod sp. zn. II. ÚS 3934/11 proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov čj. 7 C 200/2011-9 ze dne 26. 9. 2011, se spojují ke společnému řízení.

II. Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. I. ÚS 3923/11, sp. zn. IV. ÚS 3924/11, sp. zn. IV. ÚS 3926/11, sp. zn. II. ÚS 3927/11, sp. zn. I. ÚS 3928/11, sp. zn. IV. ÚS 3929/11, sp. zn. I. ÚS 3930/11, sp. zn. IV. ÚS 3931/11, sp. zn. I. ÚS 3932/11, sp. zn. III. ÚS 3933/11, sp. zn. II. ÚS 3934/11, budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 3923/11.


Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě uvedených ústavních stížností se jedná o věci, které spolu skutkově souvisejí - je dána jednota stěžovatelky, je namítán totožný zásah do vlastnického práva a do práva na spravedlivý proces spočívající v nepřiznání náhrady nákladů řízení ve výši požadované stěžovatelkou, účastníkem řízení je buď Městský soud v Brně, nebo Okresní soud Brno-venkov, a ústavní stížnosti směřují proti obdobným rozhodnutím (o zaplacení tzv. bagatelní částky z titulu nezaplaceného jízdného a přirážky k jízdnému, neboť vedlejší účastníci cestovali vozidlem Dopravního podniku města Brna, a.s. bez platné jízdenky). Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2012


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu