I.ÚS 427/03 ze dne 5. 12. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. M., proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 28. 1. 2003, čj. 1 Zn 6231/2002 - 4,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 8. 2003, napadl stěžovatel v záhlaví uvedené usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10.

Podání stěžovatele nesplňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl vyzván k odstranění vad přípisem ze dne 2. 9. 2003, který stěžovatel obdržel dne 8. 9. 2003. Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby si zvolil advokáta, který ho v řízení před Ústavním soudem bude zastupovat, nebo v případě, že by mu byla právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta. Dopisem ze dne 29. 9. 2003 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty, která mu byla sdělením Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2003 prodloužena do 30. 11. 2003.

Původně měl stěžovatel odstranit vady návrhu do 30 dnů od doručení výzvy ze dne 2. 9. 2003. Stěžovatel vady návrhu neodstranil ani v dodatečně poskytnuté lhůtě a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu.

Protože stěžovatel vady návrhu neodstranil, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 5. prosince 2003

JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu