I.ÚS 490/03 ze dne 11. 11. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R. H., na průtahy v odvolacím řízení před Krajským soudem v Plzni,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 9. 2003, si stěžovatelka stěžovala na průtahy v řízení před Krajským soudem v Plzni ve věci odvolacího přezkumu rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 7. 2002, čj. 15 C 106/2002 - 11, na základě odvolání J. S.

Podání stěžovatelky, které si sepsala sama, nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad jejího podání přípisem, který stěžovatelka obdržela dne 26. 9. 2003. Vyzval ji, aby si zvolila advokáta, který ji bude zastupovat v řízení před Ústavním soudem, případně, pokud by jí byla právní pomoc zvoleným advokátem odmítnuta, aby se obrátila na Českou advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta. K odstranění vad podání jí byla určena lhůta 30 dní od doručení výzvy.

Protože stěžovatelka vady návrhu do dnešního dne neodstranila, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, její návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 11. listopadu 2003JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu