I.ÚS 495/02 ze dne 3. 8. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové o ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. A. B., zastoupené advokátkou JUDr. Alenou Mrlinovou se sídlem Výškovická 122, 700 30 Ostrava-Zábřeh, proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2002, sp. zn. 22 C 19/2001, a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2002, sp. zn. 8 Co 424/2002, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 7. 8. 2002 domáhá zrušení v záhlaví uváděných rozhodnutí obecných soudů. Tvrdí, že obecné soudy porušily její základní lidská práva a svobody, zejména právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dne 28. 7. 2004 vzala stěžovatelka ústavní stížnost písemně zpět.

Proto Ústavní soud, ve smyslu ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2004

JUDr. František Duchoň
předseda senátu