I.ÚS 582/99 ze dne 15. 3. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 pod sp. zn. 333/99-12 a předešlým rozhodnutím a sdělením obvinění, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 11. 1999 brojí proti napadenému rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství, předešlým rozhodnutím a taktéž sdělením obvinění Policií Praha 9, sp. zn. ČVS: OVV-893/94, Policií Praha 5, sp. zn. ČVS: OVV-890/94, Policií Frýdek-Místek, sp. zn. ČVS: OVV-941/219-95, a Policií Praha 1, sp. zn. ČVS: OVV-750/97.

Dne 8. 12. 1999 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 30 dnů od doručení této výzvy. Tato lhůta byla stěžovateli prodloužena k jeho žádosti o dalších 20 dnů od doručení tohoto prodloužení.

Dopisem ze dne 20. 2. 2000 oznámil stěžovatel Ústavnímu soudu, že bere podanou ústavní stížnost zpět. Proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. 3. 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda senátu Ústavního soudu