II.ÚS 1289/13 ze dne 19. 9. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Františka Roubíčka, zastoupeného JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 27, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 6 Cmo 44/2013-62 ze dne 21. února 2013 a usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 49 Cm 364/2011-55 ze dne 2. ledna 2013, za účasti 1) Vrchního soudu v Praze a 2) Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a Michala Hladíka, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Řízení se přerušuje do skončení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele vedené pod sp. zn. I. ÚS 441/13.*)


______________________
*) ve znění opravného usnesení ze dne 19. 2. 2014


Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, podanou elektronicky dne 22. dubna 2013, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí. Z nich bylo usnesením soudu prvního stupně pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o jeho žalobě o zaplacení směnečné pohledávky ve výši 4 655 000 Kč s příslušenstvím. Usnesením odvolacího soudu bylo k jeho odvolání usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

2. Ústavní soud z úřední činnosti zjistil, že pod sp. zn. I. ÚS 441/13*) je vedeno řízení stěžovatele o dříve podané ústavní stížnosti stěžovatele proti jiným rozhodnutím obecných soudů. Konkrétně jsou v ní napadána rozhodnutí žádosti stěžovatele o osvobození od soudního poplatku v téže věci, která věcně i časově předcházela rozhodnutím obecných soudů, která jsou napadána nyní posuzovanou ústavní stížností.

3. S ohledem na blízkou souvislost obou věcí tedy začalo před podáním nyní posuzované ústavní stížnosti probíhat řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí.

4. Proto Ústavní soud podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, přerušil řízení do doby, než bude pravomocně skončeno řízení o ústavní stížnosti stěžovatele vedené pod sp. zn. IV. ÚS 441/13.*)

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2013


Jiří Nykodým, v. r.
předseda senátu


____________________________
*) ve znění opravného usnesení ze dne 19. 2. 2014