II.ÚS 1948/12 ze dne 19. 8. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z rozhodování ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Obce Záhoří, se sídlem Horní Záhoří 8, zastoupené JUDr. Miroslavem Syllou, advokátem se sídlem Přídolská 481, Český Krumlov, takto:

Soudce Vojtěch Šimíček je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1948/12.

Odůvodnění :

1. Pavel Rychetský, soudce zpravodaj ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1948/12, přípisem ze dne 14. srpna 2014 oznámil předsedkyni I. senátu, že soudce II. senátu Vojtěch Šimíček je vyloučen z projednávání věci, neboť ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí, na němž se podílel, neboť bylo vydáno senátem Nejvyššího správního soudu, jehož byl členem.

2. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), je soudce vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

3. Vzhledem k tomu, že soudce Vojtěch Šimíček rozhodoval ve věci v rámci řízení u Nejvyššího správního soudu, I. senát, určený rozvrhem práce k rozhodování o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování ve věci, dospěl k závěru, že předpoklady ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu jsou naplněny, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.
předsedkyně senátu