II.ÚS 2230/14 ze dne 26. 8. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. K., t. č. VTOS Věznice Valdice, zastoupeného JUDr. Janem Šimečkem, advokátem se sídlem Pražákova 1008/69, Brno, proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 31. 8. 2011, č. j. 3 T 60/2011-279, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 17. 10. 2011, č. j. 2 To 279/2011-309, za účasti Okresního soudu v Šumperku a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k Ústavnímu soudu dne 1. 7. 2014, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů.

Podáním ze dne 25. 8. 2014 zástupce stěžovatele vzal ústavní stížnost zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Se zřetelem k výše uvedenému proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2014


Jiří Zemánek, v.r.
předseda senátu