II.ÚS 32/94 ze dne 11. 4. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. II. ÚS 32/94


ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu navrhovatelů S. a S. G., o podání ze dne 17. 2. 1994 došlém Ústavnímu soudu ČR dne 18. 2. 1994, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelé se obrátili na Ústavní soud ČR s žádostí o právní ochranu v právní věci návrhu na rozhodnutí J. H. a L. H., ze dne 24. 8. 1993, podaného u Okresního soudu ve Zlíně, čj. 11 C 407193.

Dle § 72 odst. 1 písm. a) z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je fyzická osoba oprávněna podat k Ústavnímu soudu ústavní stížnost, jestliže tvrdí, že zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené právo nebo svoboda. Jelikož návrh navrhovatelů nesplňuje podmínky uvedené v citovaném ustanovení, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle § 43 odst. 1 písm. c) z. č. 182/1993 Sb. odmítnout jako návrh zjevně neopodstatněný.

V Brně dne 11. 4. 1994
Prof. JUDr. Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu ČR