II.ÚS 357/2000 ze dne 19. 2. 2002
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Antonína Procházky v právní věci navrhovatele MOTOSPOL Morava s.r.o., se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 9, IČ 65276612, zastoupeného advokátem JUDr. Bohumírem Zídkem, Advokátní kancelář se sídlem v Brně, Veselá 12/14, o ústavní stížnosti proti usnesení Policie České republiky ze dne 13. 3. 2000, čj. PJM-1085/JIKP-3-99, a usnesení Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. 4. 2000, čj. 3 Zt 3114/99-6, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel napadl včas podanou ústavní stížností ze dne 12. 6. 2000 v záhlaví uvedená rozhodnutí Policie ČR a Městského státního zastupitelství v Brně. Namítá, že orgány činné v trestním řízení zasáhly do jeho ústavně zaručených práv a svobod dle článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Státní moc tak byla uplatněna mimo meze stanovené v ustanovení § 80 trestního řádu.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 11. 2. 2002, stěžovatel vzal bez uvedení konkrétních důvodů svou ústavní stížnost zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 19. února 2002

JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu