II.ÚS 376/12 ze dne 7. 3. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 376/12, takto:

Soudce Stanislav Balík je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 376/12.

Odůvodnění:

I.

Soudce Stanislav Balík přípisem ze dne 23. 2. 2012 oznámil, že se v dané věci cítí být podjatým a navrhl, aby byl z projednávání a rozhodování věci vyloučen. K věci uvedl následující:

"Stěžovatelka byla mojí dlouholetou klientkou a stížnost se vztahuje k věci, o níž vím z doby, kdy jsem ji zastupoval. Právní zástupce stěžovatelky je pak členem sdružení advokátů, jehož jsem s pozastavením výkonu advokacie členem rovněž."

II.

Podle ustanovení § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Podle přesvědčení I. senátu Ústavního soudu jsou podmínky citovaného ustanovení ohledně osoby soudce Stanislava Balíka splněny.

Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. března 2012


Vojen Güttler, v. r.
předseda senátu