II.ÚS 447/98 ze dne 3. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Vladimíra Paula ve věci ústavní stížnosti Ing. M. G., zastoupené JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, AK Pařížská 28, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 1998, č. j. 17 Co 413/98-40, takto:

Zpětvzetí ústavní stížnosti se připouští a řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Řádně a včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 1998, č. j. 17 Co 413/98-40. V odůvodnění své stížnosti současně upozornila Ústavní soud, že podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Dopisem ze dne 19. 2. 1999 navrhla zpětvzetí ústavní stížnosti s tím, že v důsledku podaného dovolání dovolací soud napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení.

Protože byly splněny podmínky podle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 1999

JUDr. Antonín Procházka
předseda senátu ÚS