III.ÚS 126/98 ze dne 8. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vladimíra Jurky a členů JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka mimo ústní jednání o ústavní stížnosti navrhovatele J. T., zastoupeného JUDr. Karlem Tipmannem, advokátem se sídlem Klíšská 91, 400 01 Ústí nad Labem, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 9 Co 764/97-95, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 20. března 1998 ústavní stížnost, v níž se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 9 Co 764/97-95, ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Teplicích, čj. D 548/96-67, ve věci dědictví po zemřelém J. T. Proti napadenému usnesení podal navrhovatel zároveň dovolání.

Podáním ze dne 11. března 1999 vzal navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce podanou ústavní stížnost výslovně zpět s odůvodněním, že případ byl předán Okresnímu soudu v Teplicích.

Z usnesení Nejvyššího soudu ČR, čj. 21 Cdo 1440/98-112, ze dne 13. ledna 1999, které obdržel dne 15. března 1999, dále Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 9 Co 764/97-95, byl tímto usnesením Nejvyššího soudu zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Ústí nad Labem k dalšímu řízení.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci navrhovatel včasným podáním vzal svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona, řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 1999

JUDr. Vladimír Jurka
předseda senátu