III.ÚS 1705/13 ze dne 3. 9. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., IČ 60741881, se sídlem Zvonařka 92/5, Brno, zastoupené Mgr. Milošem Procházkou, advokátem se sídlem Divadelní 4, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. března 2013 č. j. 4 As 82/2012-90 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2012 č. j. 30 A 91/2011-68, opravným usnesením, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2014 č. j. III. ÚS 1705/13-10 se opravuje tak, že v záhlaví se označení stěžovatelky "JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., IČ 60741881, se sídlem Zvonařka 92/5, Brno" mění na "Brněnské komunikace a.s., IČ 60733098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a".

Odůvodnění

V písemném vyhotovení označeného usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá v uvedení nepřesného označení původní stěžovatelky, která v průběhu řízení o ústavní stížnosti zanikla v důsledku fúze sloučením se svým právním nástupcem společností Brněnské komunikace a. s., IČ 60733098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107, § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2014


Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu