III.ÚS 1771/16 ze dne 14. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti nezletilé Evy Mitáčové, zastoupené Terezií Mitáčovou, právně zastoupené Mgr. Davidem Valouchem, advokátem, sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 16. března 2011 č. j. 7 C 331/2010-24, za účasti Okresního soudu v Klatovech jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. června 2016, právní zástupce stěžovatelky Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatelka bere svou ústavní stížnost zpět, čímž byly naplněny podmínky zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje, aniž se mohl zabývat splněním dalších procesních podmínek pro projednání předmětného návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2016

Josef Fiala v. r.
předseda senátu