III.ÚS 2760/09 ze dne 11. 11. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudkyně Michaely Židlické a soudce Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. V., zastoupeného Pavlem Uhlem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Praze 5, Kořenského 15, směřující proti usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Cmo 6/2009-177 ze dne 29. července 2009 a č. j. 2 Cmo 34/2008-153 ze dne 18. července 2008 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 22 Cm 213/2006-157 ze dne 3. listopadu 2008, o vyloučení soudce Pavla Rychetského z projednávání a rozhodování této věci takto:

Pavel Rychetský, soudce Ústavního soudu, je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2760/09.

Odůvodnění:

Pod sp. zn. III. ÚS 2760/09 je u Ústavního soudu vedena ústavní stížnost stěžovatele směřující proti usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Cmo 6/2009-177 ze dne 29. července 2009 a č. j. 2 Cmo 34/2008-153 ze dne 18. července 2008 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 22 Cm 213/2006-157 ze dne 3. listopadu 2008. Podle platného rozvrhu práce Ústavního soudu byla tato věc přidělena III. senátu Ústavního soudu, ve složení Vladimír Kůrka, Jiří Mucha a Pavel Rychetský. Jako soudci zpravodaji připadla Pavlu Rychetskému.

Pavel Rychetský v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a s ust. § 10 platného rozvrhu práce Ústavního soudu požádal IV. senát Ústavního soudu, aby rozhodl o jeho vyloučení jako soudce z projednávání a rozhodnutí v předmětné věci, neboť se v ní cítí být podjatý. Ve své žádosti uvedl, že důvodem jeho podjatosti je skutečnost, že stěžovatele v dané věci zastupuje advokát Pavel Uhl, syn jeho dlouholetého přítele, který navíc působí jako advokát v advokátní kanceláři, kterou Pavel Rychetský založil.

IV. senát Ústavního soudu, který podle platného rozvrhu práce rozhoduje o vyloučení soudců III. senátu Ústavního soudu, dospěl k závěru, že soudce zpravodaj Pavel Rychetský je na základě uvedených skutečností vyloučen z rozhodování a projednávání předmětné ústavní stížnosti. Proto rozhodl podle § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 11. listopadu 2009


Vlasta Formánková
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu