III.ÚS 488/99 ze dne 9. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 9. prosince 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. R., zastoupeného JUDr. Tomášem Pelikánem, advokátem, Advokátní kancelář v Praze 1, Dušní 22, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 1999, č. j. 4 Ko 146/98-358, a Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. března 1998, č. j. K120/95-313, o zpětvzetí návrhu, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným 1. října 1999, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. března 1998, č. j. K 120/95-313, a Vrchního soudu v Praze ze dne 30. července 1999, č. j. 4 Ko 146/98-358. Dne 30. listopadu 1999 obdržel Ústavní soud podání, jímž stěžovatel vzal návrh zpět. Ústavní stížnost může stěžovatel vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě - v takovém případě pak řízení zastaví (§ 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

S ohledem na zpětvzetí návrhu a znění § 77 zákona o Ústavním soudu bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 1999

JUDr. Vlastimil Ševčík
předseda senátu