IV.ÚS 116/99 ze dne 13. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl ve věci J. B., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 145/99, ze dne 9. února 1999,
takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu 5. března 1999, a označeným jako stížnost pro porušení zákona, domáhal prošetření důvodů jeho vazby.
Dopisem ze dne 17. března 1999 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání. Dopis byl doručen 19. března 1999 a lhůta k odstranění vad byla stanovena v trvání 15 dnů od doručení dopisu.
Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě na výzvu nereagoval, nezbylo, než návrh odmítnout, podle ustanovení § 43 odst. 1 lit a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října ??????

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj