IV.ÚS 1194/09 ze dne 16. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické o ústavní stížnosti L. B., za něhož jedná opatrovník město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2009 č. j. 22 Co 111/2009-657 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2008 č. j. 1 Co 189/2008-53, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost směřující proti shora uvedeným rozhodnutím vzal opatrovník stěžovatele podáním ze dne 7. 7. 2009, došlým Ústavnímu soudu dne 13. 7. 2009, v celém rozsahu zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 16. července 2009


Vlasta Formánková
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu