IV.ÚS 1526/16 ze dne 31. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Ing. Vladimíra Mičkala, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 88/2016-1035 a rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 10 Co 345/2014-973, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1, § 34 odst. 1, § 72 odst. 2 a 6 a navazujících ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přestože si jich stěžovatel musí být vědom, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátil s podáními, při jejichž projednání o nich byl poučen; proto Ústavní soud stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) tohoto zákona odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
Toto usnesení obsahuje pouze stručné odůvodnění podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.


V Brně dne 31. května 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj