IV.ÚS 173/03 ze dne 5. 5. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 173/03


Ústavní soud rozhodl dne 5. května 2003 ve věci návrhu S. B.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2003, doručeným mu dne 9. 4. 2003, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 5. května 2003

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj