IV.ÚS 192/04 ze dne 18. 8. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 192/04
Ústavní soud rozhodl dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu M. Z.,

takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2004, doručeným mu dne 15. 7. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 30 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.V Brně dne 18. srpna 2004JUDr. Miloslav Výborný
soudce zpravodaj