IV.ÚS 215/04 ze dne 17. 8. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 17. srpna 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti Ing. V. H., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 6. 4. 2004, čj. 13 To 85/2004-3977, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Svoji ústavní stížnost ze dne 2. 7. 2004 doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 7. 2004 vzal navrhovatel podáním ze dne 10. 8. 2004 došlým Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2004 zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2004

JUDr. Miloslav Výborný
předseda senátu