IV.ÚS 2777/11 ze dne 15. 11. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 15. listopadu 2011 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ve věci ústavních stížností stěžovatelky Bazcom, a. s., se sídlem nám. Míru 820/9, 120 00 Praha 2, zastoupené JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, AK se sídlem na téže adrese, proti výrokům o náhradě nákladů řízení rozsudků Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 320/2010-36, ze dne 17. 8. 2011 čj. 37 EC 3400/2009-40, ze dne 10. 8. 2011 čj. 12 EC 1/2010-29, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4877/2009-31, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4743/2009-28, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 95/2010-26, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 312/2010-28, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 59/2010-30, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 86/2010-28, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 28/2010-30, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 60/2010-30, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 84/2010-26, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4973/2009-43, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4795/2009-49, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 1/2010-47, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4594/2009-50, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 4748/2009-45, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 7/2010-44, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 91/2010-28, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 105/2010-28, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 315/2010-29, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4102/2009-40, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3009/2009-48, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3762/2009-52, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 3496/2009-52, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3840/2009-45, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3228/2009-49, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3583/2009-49, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4711/2009-39, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4064/2009-43, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4486/2009-48, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3626/2009-50, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4672/2009-48, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3384/2009-46, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 10/2010-48, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3826/2009-48, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4607/2009-42, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4728/2009-38, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 13/2010-44, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 8/2010-47, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 4399/2009-44, ze dne 23. 8. 2011 čj. 37 EC 3858/2009-49, ze dne 30. 8. 2011 čj. 37 EC 3870/2009-40, ze dne 30. 8. 2011 čj. 14 EC 3/2010-38, ze dne 25. 8. 2011 čj. 37 EC 3924/2009-46, ze dne 25. 8. 2011 čj. 14 EC 57/2010-38, ze dne 30. 8. 2011 čj. 14 EC 48/2010-38, ze dne 30. 8. 2011 čj. 14 EC 56/2010-35, ze dne 30. 8. 2011 čj. 37 EC 4296/2009-39, ze dne 30. 8. 2011 čj. 37 EC 3700/2009-44, ze dne 30. 8. 2011 čj. 37 EC 4602/2009-39, ze dne 22. 8. 2011 čj. 7 EC 90/2010-28, ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 414/2010-30, ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 63/2010-33, ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 73/2010-35, ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 67/2010-35 a ze dne 25. 8. 2011 čj. 7 EC 511/2010-29 evidovaných Ústavním soudem pod spisovými značkami uvedenými ve výroku tohoto usnesení takto:

Ústavní stížnosti spisových značek IV. ÚS 2777/11, II. ÚS 2778/11, IV. ÚS 2779/11, II. ÚS 2780/11, I. ÚS 2781/11, IV. ÚS 2782/11, I. ÚS 2783/11, III. ÚS 2784/11, I. ÚS 2785/11, III. ÚS 2786/11, II. ÚS 2787/11, III. ÚS 2788/11, III. ÚS 2789/11, II. ÚS 2790/11, IV. ÚS 2791/11, I. ÚS 2792/11, IV. ÚS 2793/11, II. ÚS 2794/11, I. ÚS 2795/11, IV. ÚS 2796/11, I. ÚS 2797/11, III. ÚS 2855/11, II. ÚS 2856/11, III. ÚS 2857/11, III. ÚS 2858/11, II. ÚS 2859/11, II. ÚS 2860/11, IV. ÚS 2861/11, IV. ÚS 2862/11, II. ÚS 2863/11, I. ÚS 2864/11, IV. ÚS 2865/11, I. ÚS 2866/11, III. ÚS 2867/11, IV. ÚS 2977/11, I. ÚS 2978/11, III. ÚS 2979/11, I. ÚS 2980/11, III. ÚS 2981/11, II. ÚS 2982/11, III. ÚS 2983/11, III. ÚS 2984/11, II. ÚS 3024/11, III. ÚS 3025/11, III. ÚS 3026/11, II. ÚS 3027/11, IV. ÚS 3028/11, IV. ÚS 3029/11, IV. ÚS 3030/11, II. ÚS 3031/11, IV. ÚS 3113/11, II. ÚS 3114/11, IV. ÚS 3115/11, II. ÚS 3116/11, I. ÚS 3117/11, IV. ÚS 3118/11 a I. ÚS 3119/11 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 2777/11.

Odůvodnění:

Ve dnech 21. září 2011, 27. září 2011, 6. října 2011, 11. října 2011 a 18. října 2011 byly Ústavnímu soudu doručeny shora uvedené ústavní stížnosti, z jejichž obsahu je patrno, že se jimi táž stěžovatelka vždy zastoupená týmž advokátem domáhá z důvodů v ústavních stížnostech podrobně vyložených (a vesměs totožných) zrušení výroků o náhradě nákladů řízení obsažených v rozsudcích citovaných v záhlaví tohoto usnesení.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému řízení věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2011


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu