IV.ÚS 2781/17 ze dne 12. 9. 2017
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Ladislava Hořáka, zastoupeného Mgr. Luďkem Žambůrkem, advokátem, sídlem Na Hřebenkách 1882/12, Praha 5 - Smíchov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. 25 Cdo 2127/2017-357, takto:

Soudce Jaromír Jirsa je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2781/17.

Odůvodnění

I.

Soudce Ústavního soudu Jaromír Jirsa dne 6. 9. 2017 předložil III. senátu Ústavního soudu podle § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a podle § 10 odst. 1 Rozvrhu práce Ústavního soudu na rok 2017 (dostupný na http://www.usoud.cz/de/organizace-us/) k rozhodnutí návrh na jeho vyloučení z projednání a rozhodování ústavní stížnosti, která mu jako soudci zpravodajovi napadla pod sp. zn. IV. ÚS 2781/17 a směřuje proti v záhlaví uvedenému usnesení Nejvyššího soudu. S ohledem na dále uvedené skutečnosti navrhl, aby bylo rozhodnuto o jeho případné podjatosti v této věci.

II.

Ve sdělení soudce Jaromír Jirsa uvádí, že zástupce stěžovatele, advokáta Mgr. Luďka Žambůrka, zná osobně řadu let, jde o jeho blízkého přítele a spolužáka ze studií, se kterým udržuje pravidelné kontakty od dob studií do současnosti.

III.

Třetí senát Ústavního soudu, rozhodující podle rozvrhu práce Ústavního soudu o případném vyloučení soudců čtvrtého senátu z rozhodování jim napadených věcí, shledal důvod pro postup podle § 37 odst. 2 zákona o Ústavním soudu ve spojení s jeho § 36 odst. 1, neboť s ohledem na sdělení soudce Jaromíra Jirsy lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti (tzv. iudex suspectus).

Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2017


Jan Filip v. r.
předseda III. senátu Ústavního soudu