IV.ÚS 3202/08 ze dne 1. 9. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 1. září 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavních stížností stěžovatelky Servisní služby, s. r. o., Kartouzská 200/4, Praha 5, zastoupené advokátkou JUDr. Šárkou Toulovou, Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, takto:

I. Ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 3202/08 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 1. 10. 2008 č. j. 22 Co 428/2008-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 15114/2007-18, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2008 č. j. 66 Co 890/2008-40 a usnesení Okresního soudu v Karviné, pobočky v Havířově ze dne 7. 7. 2008 č. j. 126 Nc 1754/2006-22, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 16. 10. 2008 č. j. 22 Co 424/2008-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 14691/2007-18, výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 10. 2008 č. j. 23 Co 492/2008-34, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 10. 2008 č. j. 23 Co 502/2008-25 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 15462/2007-18, výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 9. 2008 č. j. 23 Co 384/2008-31, výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 10. 2008 č. j. 23 Co 503/2008-24, výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 10. 2008 č. j. 23 Co 494/2008-29, usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2008 sp. zn. 11 Co 456/2008 a výroku IV. usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 8. 2008 č. j. 27 Nc 2902/2006-14, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 11. 11. 2008 č. j. 22 Co 429/2008-30 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 14. 8. 2008 č. j. 16 Nc 15105/2007-16, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 10. 2008 č. j. 22 Co 422/2008-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 16077/2007-18, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 27. 11. 2008 č. j. 23 Co 537/2008-23 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3. 9. 2008 č. j. 16 Nc 14899/2007-11, výroku II. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 27. 11. 2008 č. j. 18 Co 403/2008-24 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Chrudimi ze dne 15. 2. 2008 č. j. 5 Nc 3841/2006-11, usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 1. 2009 č. j. 12 Co 606/2008-29 a výroku III. usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 14. 10. 2008 č. j. 13 Nc 4257/2007-18, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 27. 11. 2008 č. j. 23 Co 559/2008-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 14256/2006-13, a ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 850/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 17. 12. 2008 č. j. 23 Co 628/2008-32 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 4. 11. 2008 č. j. 16 Nc 14777/2007-23, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 970/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 1. 2009 č. j. 23 Co 44/2009-28 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 4. 11. 2008 č. j. 16 Nc 14452/2006-19, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1010/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 11. 12. 2008 č. j. 23 Co 627/2008-27 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 4. 11. 2008 č. j. 16 Nc 14693/2007-17, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1011/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 11. 12. 2008 č. j. 23 Co 588/2008-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 15104/2007-18, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1141/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 1. 2009 č. j. 23 Co 19/2009-30 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 8. 2008 č. j. 16 Nc 14457/2006-13, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1362/09 proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 26. 2. 2009 č. j. 23 Co 48/2009-29 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 25. 7. 2008 č. j. 16 Nc 15113/2007-12, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1780/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 26. 3. 2009 č. j. 23 Co 115/2009-32, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1781/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 26. 3. 2009 č. j. 18 Co 594/2008-27, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1782/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2009 č. j. 26 Co 48/2009-22, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1837/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 4. 2009 č. j. 22 Co 122/2009-28, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1838/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 3. 2009 č. j. 18 Co 544/2008-25, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1852/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 26. 3. 2009 č. j. 23 Co 95/2009-26, ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1855/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 30. 4. 2009 č. j. 18 Co 132/2009-32 a ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 1857/09 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 4. 2009 č. j. 23 Co 161/2009-32 se spojují ke společnému řízení.

II. Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. IV. ÚS 3202/08, IV. ÚS 850/09, IV. ÚS 970/09, IV. ÚS 1010/09, IV. ÚS 1011/09, IV. ÚS 1141/09, IV. ÚS 1362/09, IV. ÚS 1780/09, IV. ÚS 1781/09, IV. ÚS 1782/09, IV. ÚS 1837/09, IV. ÚS 1838/09, IV. ÚS 1852/09, IV. ÚS 1855/09 a IV. ÚS 1857/09 budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 3202/08.


Odůvodnění:


Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny, Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2009


Vlasta Formánková
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu