IV.ÚS 361/01 ze dne 30. 7. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 361/01


Ústavní soud rozhodl dne 30. července 2001 ve věci návrhu M.E., takto:

Návrh se odmítá.
Odůvodnění :

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván dopisem Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2001, doručeným mu dne 2. 7. 2001, k odstranění vad návrhu, ve stanovené lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj