IV.ÚS 41/03 ze dne 29. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 41/03


Ústavní soud rozhodl dne 29. ledna 2003 ve věci návrhu R. B.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Z připojených spisů IV. ÚS 529/02 a IV. ÚS 741/02 Ústavního soudu plyne, že návrh týkající se věci projednávané Okresním soudem v Děčíně pod sp. zn. 3 T 246/99 a Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 5 To 432/2001, tedy tentýž návrh jako v projednávané věci, podal navrhovatel již celkově dvakráte s výsledkem, že jeho návrh byl Ústavním soudem vždy odmítnut.

Pravomocným rozhodnutím uvedeným v § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nelze rozuměti rozhodnutí Ústavního soudu, neboť takový výklad by byl v rozporu s principem právní jistoty. Z tohoto základního faktu plyne i úprava nepřípustnosti odvolání proti usnesení o odmítnutí návrhu podle ustanovení § 43 odst. 3 citovaného zákona. Za tohoto stavu věci navrhovatel není tedy k podání návrhu zjevně oprávněn, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2003

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj