IV.ÚS 482/98 ze dne 11. 1. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 482/98
ČESKÁ REPUBLIKA


USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o návrhu J.S., takto:

Návrh se odmítá. Odůvodnění :

Ústavní soud obdržel dne 19. listopadu 1998 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tornu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 10. 12. 1998. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné


V Brně dne 11. ledna 1999
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj