IV.ÚS 483/98 ze dne 5. 1. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl o návrhu MUDr. L.V., označeném jako ústavní stížnost a návrh na zrušení § 25 a § 26 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb., takto:
Ústavní stížnost a návrh se odmítají.
Odůvodnění :

Ústavnímu soudu bylo dne 19. listopadu 1998 doručeno podání stěžovatelky, ve kterém se domáhala zrušení části zákona o rodině, dle ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), aniž by její stížnost směřovala proti konkrétnímu rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu
Vzhledem k okolnosti, že podání nesplňovalo náležitosti dle ustanovení § 72 odst. 1 lit. a) zákona, byla stěžovatelka, dle ustanovení § 41 lit. b) zákona, vyzvána dopisem z 2. 12. 1998, doručeným 4. 12. 1998, k doplnění podání se lhůtou do 30. 12. 1998. Na tuto výzvu reagovala dopisem ze dne 30. 12. 1998, kterým vyjádřila nesouhlas s obsahem výzvy, vady však neodstranila. Z toho důvodu nezbylo Ústavnímu soudu než stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

V Brně dne 5. 1. 1999JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj