IV.ÚS 554/99 ze dne 22. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 554/99
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti A. W., proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 16 Co 140/97, ze dne 6. 1. 1998. jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 9. 1996, sp. zn. 4 C 5S/93,

Takto :
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 9. 11. 1999 a poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 8. 11. 1999, domáhá zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Obvodního soudu pro Prahu 5, napadené rozhodnutí nabylo právní moci dnem 12. 2. 1998. Tímto dnem počala stěžovatelce běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění platném do 8. 5. 1998. Jestliže tedy stěžovatelka podala ústavní stížnost teprve dnem 8. 11. 1999, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. I písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 22. prosince 1999

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj