IV.ÚS 719/02 ze dne 29. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 719/02


Ústavní soud rozhodl dne 29. ledna ve věci návrhu Mgr. M. K.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2002, doručeným mu dne 3. 1. 2003, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 29. ledna 2003

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj