IV.ÚS 74/03 ze dne 20. 2. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 74/03


Ústavní soud rozhodl dne 20. února 2003 ve věci ústavní stížnosti J. H., proti usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 1. 2003, čj. IV. ÚS 732/02-6,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost jsou oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 ods.t 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. V citovaném ustanovení konstatovaným pravomocným rozhodnutím není, ani nemůže být rozhodnutí Ústavního soudu, neboť možnost takového postupu by byla nejen v rozporu s principem právní jistoty a principem demokratického právního státu, ale znamenala by i popření funkce Ústavního soudu jako orgánu státní moci završujícího ochranu ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR).

Stěžovatel není tedy k podání ústavní stížnosti zjevně oprávněn, a Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 20. února 2003


JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj