IV.ÚS 1933/08 ze dne 4. 9. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 4. září 2008 o ústavní stížnosti Mgr. Z. Š., proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 5. 2008 čj. Nco 47/2008-143 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2008, doručeným mu dne 12. 8. 2008, vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti. Ve stanovené 20 denní lhůtě vady odstraněny nebyly.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. září 2008


Miloslav Výborný, v. r.
soudce zpravodaj