I.ÚS 235/04 ze dne 15. 7. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové o ústavní stížnosti stěžovatelky Ch. P.-P., zastoupené Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem se sídlem v Brně, Mášova 6, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2004, sp. zn. 6 To 62/2004, takto:

Řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 21. 4. 2004 se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2004, sp. zn. 6 To 62/2004.

Podáním ze dne 8. 6. 2004, které Ústavní soud obdržel dne 9. 6. 2004, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. Ústavní soud proto v souladu s ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2004

JUDr. František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu