IV.ÚS 2708/07 ze dne 11. 3. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 11. března 2008 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera, o ústavní stížnosti České pojišťovny a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Tomaštíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16 (adresa pro doručování 500 02 Hradec Králové, náměstí 28. října 20), proti usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 23 Co 340/2007 ze dne 30. 7. 2007, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Ve shora označeném řízení vzal stěžovatel podáním ze dne 25. 2. 2008 svou ústavní stížnost ze dne 17. 10. 2007 v plném rozsahu zpět a Ústavní soud proto podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o této ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2008

Michaela Židlická
předsedkyně senátu Ústavního soudu