I.ÚS 42/2000 ze dne 30. 5. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., zastoupeného advokátem JUDr. Hynkem Applem se sídlem Jiráskova 9, 750 00 Přerov, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 1999, sp. zn. 2 To 169/99, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 11. 1999, sp. zn. 37 T 5/99, zamítl žádost stěžovatele a spoluobviněného M. K. o propuštění z vazby na svobodu. Proti tomuto usnesení podali oba obvinění stížnosti, které Vrchní soud v Olomouci napadeným usnesením zamítl.

Stěžovatel v ústavní stížnosti ze dne 19. 1. 2000 tvrdí, že Vrchní soud v Olomouci napadeným usnesením porušil jeho ústavně zaručené základní právo na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 1, 2 a 5 a dále čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť prý podmínky omezení osobní svobody v daném případě nebyly vykládány restriktivně a obecné soudy svá rozhodnutí řádně neodůvodnily, neboť se nevypořádaly s argumenty stěžovatele, nýbrž vycházely pouze ze skutkových zjištění, uvedených v písemném vyhotovení obžaloby.

Přípisem ze dne 18. 5. 2000, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 5. 2000, stěžovatel svou ústavní stížnost proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 1999 vzal zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny a proto Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. 5. 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda senátu Ústavního soudu