Pl.ÚS 1/06 ze dne 14. 6. 2006
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 23 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 72/1994 Sb.), a ustanovení § 22 odst. 1 a § 24 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh v části, v níž se navrhovatel domáhá zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb. se odmítá.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze s odvoláním na ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona. 182/1993 Sb.), navrhl zrušení v záhlaví označených zákonných ustanovení. Řízení bylo zahájeno dne 3.1.2006.

Již předtím, návrhem došlým Ústavnímu soudu dne 4.2.2005, se za obdobných procesních podmínek domáhá zrušení ustanovení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb. Vrchní soud v Praze; řízení před Ústavním soudem (vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 5/05) není dosud skončeno.

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. je návrh na zahájení řízení nepřípustný též v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Nepřípustný návrh senát podle § 43 odst. 1 písm. e/, odst. 2 písm. b/ zákona č. 182/1993 Sb. odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 19. ledna 2006

Jan Musil
předseda senátu