Pl.ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012
Pořádková pokuta skupině poslanců za hrubé ztěžování postupu řízení
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský rozhodl v řízení sp. zn. Pl. ÚS 1/12 o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupených poslancem JUDr. Jeronýmem Tejcem, na zrušení zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, zákona č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, eventuálně na zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., § 18a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., ve slovech „a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání54)“ a § 121 odst. 1 a 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), eventuálně o návrhu vedlejšího účastníka na zrušení § 70 až 78, § 114 odst. 1 písm. g), § 117 odst. 1 písm. e), f), g), n) a r) a § 117 odst. 3 písm. d), e), f), g), h), i) a m) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), eventuálně o návrhu vedlejšího účastníka na zrušení § 4 odst. 5, §14, § 28 odst. 2, § 35, § 36 odst. 3, 5 a 6, § 45 až 47, § 48 odst. 1 a 2, § 50, § 52 až 54 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupených senátorkou MUDr. Alenou Dernerovou, a skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Podle § 61 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se ukládá vedlejšímu účastníku řízení – skupině poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Parlamentu JUDr. Vojtěchem Filipem, tvořené těmito osobami:

1. MUDr. Vojtěch Adam, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
2. JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
3. RSDr. Petr Braný, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
4. RSDr. Alexander Černý, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
5. Ing. Jiří Dolejš, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
6. JUDr. Vojtěch Filip, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
7. Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
8. JUDr. Stanislav Grospič, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
9. PaedDr. Milada Halíková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
10. Ing. Pavel Hojda, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
11. Gabriela Hubáčková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
12. Bc. Jan Klán, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
13. Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
14. RNDr. Vladimír Koníček, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
15. Ing. Pavel Kováčik, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
16. Mgr. Ivana Levá, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
17. Mgr. Soňa Marková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
18. Ing. Květa Matušovská, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
19. JUDr. Marie Nedvědová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
20. RSDr. Josef Nekl, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
21. RSDr. Miroslav Opálka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
22. JUDr. Marie Rusová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
23. Mgr. Marta Semelová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
24. Ing. Josef Šenfeld, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
25. Ing. Karel Šidlo, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
26. Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
27. Ing. Jiří Krátký, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
28. Ing. Václav Klučka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
29. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., v době podání návrhu poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, nyní senátorka Senátu Parlamentu, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01, Praha 1 – Malá Strana,
30. Ing. Adam Rykala, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
31. Ing. Miroslav Váňa, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
32. Ing. Jaroslav Vandas, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
33. Josef Smýkal, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
34. Ing. Antonín Seďa, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
35. Mgr. Dana Váhalová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
36. Mgr. Jiří Zemánek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
37. Václav Neubauer, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
38. Mgr. Vítězslav Jandák, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
39. Jan Látka, v době podání návrhu poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, nyní senátor Senátu Parlamentu, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01, Praha 1 – Malá Strana,
40. MUDr. Pavel Holík, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana,
41. Ladislav Velebný, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana

– pořádková pokuta ve výši 100 000 Kč, již jsou uvedení členové skupiny poslanců povinni zaplatit společně a nerozdílně do dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení jejich zástupci poslanci JUDr. Vojtěchu Filipovi na účet Ústavního soudu, vedený u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 19-33427641/0710, variabilní symbol 12012.


Odůvodnění:

1. Skupina poslanců, tvořená poslanci MUDr. Vojtěchem Adamem, JUDr. Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou, RSDr. Petrem Braným, RSDr. Alexanderem Černým, Ing. Jiřím Dolejšem, JUDr. Vojtěchem Filipem, doc. PhDr. Miroslavem Grebeníčkem, CSc., JUDr. Stanislavem Grospičem, PaedDr. Miladou Halíkovou, Ing. Pavlem Hojdou, Gabrielou Hubáčkovou, Bc. Janem Klánem, Ing. Kateřinou Konečnou, RNDr. Vladimírem Koníčkem, Ing. Pavlem Kováčikem, Mgr. Ivanou Levou, Mgr. Soňou Markovou, Ing. Květou Matušovskou, JUDr. Marií Nedvědovou, RSDr. Josefem Neklem, RSDr. Miroslavem Opálkou, JUDr. Marií Rusovou, Mgr. Martou Semelovou, Ing. Josefem Šenfeldem, Ing. Karlem Šidlem, Ing. Miloslavou Vostrou, Ing. Jiřím Krátkým, Ing. Václavem Klučkou, doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., Ing. Adamem Rykalou, Ing. Miroslavem Váňou, Ing. Jaroslavem Vandasem, Josefem Smýkalem, Ing. Antonínem Seďou, Mgr. Danou Váhalovou, Mgr. Jiřím Zemánkem, Václavem Neubauerem, Mgr. Vítězslavem Jandákem, Janem Látkou, MUDr. Pavlem Holíkem a Ladislavem Velebným, zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem (dále jen „skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem“), se na Ústavní soud obrátila s návrhem dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) na zahájení řízení o zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), doručeným Ústavnímu soudu 13. února 2012. Usnesením sp. zn. Pl. ÚS 7/12 ze dne 6. března 2012 byl návrh skupiny poslanců odmítnut podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu pro litispendenci, neboť Ústavní soud projednával již dříve podaný návrh na zrušení téhož zákona v řízení sp. zn. Pl. ÚS 1/12 o návrhu jiné skupiny poslanců, za niž jednal poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka, nyní poslanec JUDr. Jeroným Tejc. Skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem má dle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu v řízení o dříve podaném návrhu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 postavení vedlejšího účastníka řízení, neboť o jejím návrhu se v tomto řízení také jedná.

2. Se skupinou poslanců zastoupenou poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem jako s vedlejším účastníkem řízení sp. zn. Pl. ÚS 1/12 také Ústavní soud od té doby jednal. V průběhu řízení vznesl Ústavní soud na všechny účastníky a vedlejší účastníky řízení žádost o souhlas s upuštěním od ústního jednání dle § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť na základě obsahu spisu a s ohledem na předmět řízení (abstraktní kontrola ústavnosti zákona) dospěl k závěru, že od ústního jednání nelze očekávat další objasnění věci. Všichni účastníci řízení a vedlejší účastníci řízení s upuštěním od ústního jednání vyslovili souhlas, s výjimkou skupiny poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, která jeho ústy na konání ústního jednání v řízení Pl. ÚS 1/12 trvala (sdělení JUDr. Vojtěcha Filipa ze dne 27. března 2012, doručené Ústavnímu soudu 29. března 2012). Vzhledem k tomu, že jeden z vedlejších účastníků s upuštěním od ústního jednání nesouhlasil, nařídil Ústavní soud ústní jednání ve věci na 27. listopadu 2012 od 10:00 hodin ve sněmovně Ústavního soudu; doručení předvolání k ústnímu jednání datované dnem 6. listopadu 2012 skupině poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem je vykázáno dne 7. listopadu 2012.

3. Přestože skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem trvala na ústním jednání proto, že nesouhlasila se závěrem Ústavního soudu, že od ústního jednání již nelze očekávat další objasnění věci, neobdržel Ústavní soud do dne konání ústního jednání od skupiny poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem žádné další vyjádření ani procesní návrhy. Skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem se navíc na ústní jednání dne 27. listopadu 2012 nedostavila, přitom ostatní účastníci a vedlejší účastníci řízení, kteří s upuštěním od ústního jednání souhlasili, na ústní jednání dorazili osobně, případně se pro ten účel nechali zastoupit. Sekretariát předsedy Ústavního soudu toliko v 8:55 dne 27. listopadu 2012, tj. pouhou hodinu před zahájením ústního jednání, obdržel telefonický vzkaz z kanceláře poslance JUDr. Vojtěcha Filipa, že se z ústního jednání omlouvá s tím, že se nikdo jiný ze skupiny poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem nedostaví, ani tato skupina poslanců nebude nikým zastoupena. Tak se také stalo, což bylo zřejmé po zahájení ústního jednání.

4. Podle § 61 odst. 1 zákona o Ústavním soudu může předseda Ústavního soudu, rozhoduje-li ve věci plénum, uložit tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k Ústavnímu soudu, uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč.

5. Skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, ač byla řádně a v dostatečném časovém předstihu předvolána na ústní jednání, jež se konalo jenom proto, že právě tato skupina poslanců na ústním jednání trvala, se k ústnímu jednání nedostavila, aniž by se v dostatečném časovém předstihu omluvila a aniž by svou neúčast odůvodnila vážnými důvody. Za řádnou omluvu přitom nelze považovat telefonický vzkaz hodinu před začátkem ústního jednání, nadto bez jakéhokoliv náznaku důvodu nepřítomnosti. Předseda Ústavního soudu vzal v úvahu, že skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem je tvořena celkem 41 poslanci, z nichž kterýkoliv mohl za tento zvláštní procesně legitimovaný subjekt před Ústavním soudem jednat, nemluvě o možnosti nechat se kvalifikovaně právně zastoupit advokátem, jak ostatně učinil jiný vedlejší účastník – skupina senátorů.

6. Vzhledem k tomu, že v případě nekonání ústního jednání již mohlo být ve věci podstatně dříve rozhodnuto, čímž byl hrubě ztížen postup řízení, a vzhledem k tomu, že poslanci Parlamentu České republiky jakožto představitelé zákonodárné moci z povahy tohoto svého poslání mají prvořadou povinnost dodržovat zákony a ústavní pořádek a chovat se způsobem respektujícím pořad práva v řízení před soudy České republiky, uložil předseda Ústavního soudu pořádkovou pokutu ve výši horní hranice sazby 100 000 Kč, neboť uvedené jednání je ze strany skupiny poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem obzvláště společensky škodlivé. Vzhledem k tomu, že skupina poslanců zastoupená poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem je zvláštním procesně legitimovaným subjektem, jenž nemá samostatnou právní subjektivitu, uložil předseda Ústavního soudu pořádkovou pokutu všem 41 osobám tvořícím tuto skupinu poslanců společně a nerozdílně.

7. K tomu se dodává, že poslanci a senátoři mají zvláštní procesní oprávnění, oproti ostatním občanům a osobám, ve skupině spolu s jinými poslanci a senátory podávat návrhy na přezkum ústavnosti zákonů dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy (§ 64 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). V takto zahájeném řízení Ústavní soud postupuje podle své ustálené judikatury z úřední povinnosti, navrhovatel již s návrhem nedisponuje a nemůže jej například vzít zpět. To má i ten důsledek, že aktivní legitimace navrhovatele – skupiny poslanců či skupiny senátorů – se zkoumá k okamžiku zahájení řízení a pozdější změny ve skupině poslanců či senátorů (např. pozdější ztráta poslaneckého nebo senátorského mandátu) nebrání o takovém návrhu jednat a rozhodnout. To však neznamená, že pro osoby tvořící skupinu poslanců či senátorů celá věc skončí tím, že se podepíší pod návrh na zahájení řízení. Se zvláštním oprávněním napadnout před Ústavním soudem zákon je totiž spojena i povinnost postupovat spolu s Ústavním soudem efektivně v řízení tak, aby předestřené přesvědčení o protiústavnosti zákona nebo pochybnost v tomto směru byla rozhodnutím Ústavního soudu potvrzena nebo vyvrácena. Tato povinnost stíhá osoby tvořící skupinu poslanců či senátorů po celou dobu řízení, bez ohledu na to, zda jejich mandát stále trvá. Z tohoto důvodu také předseda Ústavního soudu uložil povinnost zaplatit pořádkovou pokutu všem osobám, jež tvořily skupinu poslanců zastoupených JUDr. Vojtěchem Filipem v době podání návrhu bez ohledu na to, že dvě z nich již poslaneckým mandátem nedisponují, neboť byly zvoleny senátory.

8. Ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 160 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu, je třeba uloženou povinnost splnit do dvou týdnů od právní moci usnesení, tj. od jeho doručení skupině poslanců zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, za niž poslanec JUDr. Vojtěch Filip jedná (§ 58 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

9. Podle § 61 odst. 2 zákona o Ústavním soudu se výkon vykonatelného usnesení Ústavního soudu o uložení pořádkové pokuty řídí zvláštním předpisem. Podle § 61 odst. 3 zákona o Ústavním soudu může uloženou pořádkovou pokutu ten, kdo ji uložil, dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout. Podle § 61 odst. 4 připadají pořádkové pokuty státu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2012

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu