Pl.ÚS 18/02 ze dne 26. 8. 2002
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, rozhodl ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2, za který jedná JUDr. Dana Slavíková, předsedkyně senátu, na zrušení části ustanovení § 1, vyjádřené slovy "soudcům" zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za II. pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za I. a II. pololetí roku 2002, představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci veřejného ochránce práv a členům Bankovní rady České národní banky,
takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:


Dne 30.7.2002 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, kterým se navrhovatel domáhá, aby z důvodu tvrzené neústavnosti bylo v § 1 výše citovaného zákona zrušeno slovo "soudcům".

Po posouzení formálních předpokladů pro věcné projednání návrhu byl IV. senát Ústavního soudu nucen konstatovat, že stejný návrh byl podán Městským soudem v Brně dne 8.4.2002 a je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02. Došlo tak k situaci, kdy podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je později podaný návrh nepřípustný.Navrhovatel však má právo zúčastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Z uvedených důvodů Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2002


JUDr. Eva Zarembová
předsedkyně senátu