Pl.ÚS 21/98 ze dne 4. 11. 1998
Zrušení některých ustanovení branného a trestního zákona
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci návrhu Nejvyššího soudu ČR zastoupeného předsedou senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR JUDr. Pavlem Šámalem na zrušení ustanovení § 22 odst.1 zák. č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení §§ 269 a 270 zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 22. 7. 1998 podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 64 odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení ustanovení § 22 odst.1 zák. č. 92/1949 Sb., branného zákona a ustanovení §§ 269 a 270 tr. zák.

Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. PI. ÚS 19/98, přiděleného podle rozvrhu práce soudci zpravodaji JUDr. Vladimíru Klokočkovi, bylo zjištěno, že dne 16. 7. 1997 obdržel Ústavní soud podání Nejvyššího soudu ČR, zastoupeného předsedou senátu trestního kolegia JUDr. Stanislavem Rizmanem, který rovněž obsahuje návrh na zrušení shora citovaných ustanovení branného a trestního zákona.

Je tedy zřejmé, že u Ústavního soudu již probíhá řízení v téže věci, zahájené dne 16. 7. 1998 (§ 27 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh usnesením odmítl, neboť shledal, že návrh podaný podle § 64 odst.1 zák. č. 182/1993 Sb., je nepřípustný.

Ve smyslu ustanovení § 35 odst.2 citovaného zákona je návrh nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná.

Podmínky uvedených ustanovení jsou v souzené věci splněny, protože v téže věci jedná Ústavní soud v řízení vedeném pod sp. zn. PI. ÚS 19/98. Projednání návrhu vedeného pod sp. zn. PI. ÚS 21/98 tedy brání překážka věci zahájené. Navrhovatel má však právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Ze všech shora uvedených důvodů proto Ústavní soud návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 4. listopadu 1998