Pl.ÚS 3/03 ze dne 10. 2. 2003
K odejmutí dalšího platu soudcům za II. pololetí roku 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové, ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, za který jedná Mgr. Martin Šalamoun, předseda senátu 25 C, na zrušení části ustanovení § 1, vyjádřené slovy "soudcům" zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za II. pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za I. a II. pololetí roku 2002, představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci veřejného ochránce práv a členům Bankovní rady České národní banky,
takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 31. ledna 2003 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, kterým se navrhovatel domáhá, aby z důvodu tvrzené neústavnosti bylo v § 1 výše citovaného zákona zrušeno slovo "soudcům".

Po posouzení formálních předpokladů pro věcné projednání návrhu byl IV. senát Ústavního soudu nucen konstatovat, že stejný návrh byl podán Městským soudem v Brně dne 8. dubna 2002 a je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02. Došlo tak k situaci, kdy podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je později podaný návrh nepřípustný. Navrhovatel však má právo zúčastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Z uvedených důvodů Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. února 2003

JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu