Pl.ÚS 8/05 ze dne 4. 3. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 7 na zrušení ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb.,takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 24. 2. 2005, se navrhovatel domáhá zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že ve stejné věci, tj. v otázce souladu zmíněného ustanovení s ústavním pořádkem, bylo před Ústavním soudem na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov doručeného dne 21. 9. 2004 zahájeno řízení, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 47/04.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť oba návrhy jsou obsahově shodné. Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že řízení ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 8/05 brání překážka věci zahájené.

Proto Ústavní soud návrh Obvodního soudu pro Prahu 7 mimo ústní jednání jako nepřípustný odmítl ve smyslu § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřípustný návrh však byl v dané věci podán oprávněným navrhovatelem v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. V takovém případě má oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst 2 in fine zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým
předseda senátu