I.ÚS 2381/10 ze dne 6. 10. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení předseda Pavel Rychetský a soudci Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný a Eliška Wagnerová o ústavní stížnosti 1) stěžovatelky GRANIT HOLDING, spol. s r. o., se sídlem Světlogorská 2769, Tábor, zastoupené JUDr. Václavem Plachým, advokátem se sídlem Mahulenina 19, Praha 6, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.5.2010 č. j. 14 Cmo 29/2010-502 ve spojení s usnesením ze dne 27.5.2010 č. j. 14 Cmo 31/2010-508, 2) stěžovatelky STONE GROUP spol. s r. o., se sídlem Světlogorská 2769, Tábor, zastoupené JUDr. Václavem Plachým, advokátem se sídlem Mahulenina 19, Praha 6, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 31/2010-508, a proti usnesení ze dne 28. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 30/2010-505, takto:

Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. I. ÚS 2381/10 a IV. ÚS 2391/10 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 2381/10.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 31/2010-508, bylo k odvolání obou stěžovatelek (GRANIT HOLDING, spol. s r. o., a STONE GROUP, spol. s r. o.) potvrzeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2009, č. j. 13 Cm 6/2002-487, který nepřiznal stěžovatelům osvobození od soudních poplatků. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 29/2010-502, bylo potvrzeno k odvolání stěžovatelky GRANIT HOLDING, spol. s r.o., usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 8. 2009 č. j. 13 Cm 6/2002-462, který zastavil řízení o dovolání stěžovatelky GRANIT HOLDING, spol. s r.o. proti rozsudku odvolacího soudu pro nezaplacení soudního poplatku. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 30/2010-505, byl k odvolání stěžovatelky STONE GROUP spol. s r.o. potvrzeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 8. 2009, č. j. 13 Cm 6/2002-465, který zastavil řízení o dovolání stěžovatelky STONE GROUP, spol. s r.o. proti rozsudku odvolacího soudu pro nezaplacení soudního poplatku.

V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady spojení věcí naplněny, neboť obě spolu skutkově souvisí. Obě ústavní stížnosti směřují vůči rozhodnutím Vrchního soudu v Praze (vydaným dne 27. 5. a 28. 5. 2010), ústavní stížnosti obsahují shodné námitky (ústavní stížnosti jsou sepsány totožným advokátem) a napadená rozhodnutí obsahují shodné rozhodovací důvody. Je tedy dán důvodný předpoklad, že i rozhodovací důvody budoucího rozhodnutí Ústavního soudu budou dopadat shodně na obě ústavní stížnosti. Oběma ústavními stížnostmi je dokonce napadeno i totožné rozhodnutí obecného soudu (usnesení ze dne 27. 5. 2010, č. j. 14 Cmo 31/2010-508).

Proto Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2010


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu