I.ÚS 31/16 ze dne 6. 4. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, o ústavní stížnosti H. R., proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. prosince 2014 č. j. 21 P 23/2012-1337, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 9. září 2015 č. j. 18 Co 213/2015-1459 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. listopadu 2015 č. j. 18 Co 213/2015-1481, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 5. ledna 2016, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí a domáhala se jejich zrušení z důvodu odepření práva na spravedlivý proces.

2. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 23. února 2016, stěžovatelka uvedla, že bere podanou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět a žádá, aby bylo řízení zastaveno.

3. Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu