I.ÚS 379/01 ze dne 14. 8. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Klokočky a JUDr. Vladimíra Paula ve věci stěžovatele V. K., zast. JUDr. Veronikou Burianovou, advokátkou, AK Na Roudné 18, 301 65 Plzeň, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 To 326/2001, ze dne 30. 4. 2001, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 20. 6. 2001 ústavní stížnost, v němž stěžovatel žádal zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 To 326/2001, ze dne 30. 4. 2001. Uvedeným usnesením bylo zrušeno usnesení Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 5 Nt 71/2001, ze dne 23. 3. 2001, a znovu bylo rozhodnuto tak, že se obviněný Kuvšinov bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 odst. 1 písm. a) trestního řádu.

Ústavní stížnost stěžovatel odůvodnil tím, že postupem soudu bylo porušeno jeho právo zaručené čl. 7 odst. 1 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 8 odst. 5, a čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

V průběhu řízení, a to dne 9. 8. 2001, byl doručen Ústavnímu soudu dopis, v němž stěžovatel prostřednictvím své advokátky bere svou ústavní stížnost výslovně zcela zpět. Důvodem pro zpětvzetí ústavní stížnosti je skutečnost, že v současné době již je stěžovatel na svobodě.

Vzhledem k tom, že v daném případě jsou ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, splněny předpoklady pro zpětvzetí stížnosti, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 14. srpna 2001

JUDr. Vojen Güttler
předseda I. senátu Ústavního soudu